Graag wil ik mij aan u voorstellen, mijn naam is Erik Maas

Met deze site wil ik u meenemen in de wereld van vaardigheden die ik me eigen heb gemaakt en waarmee ik u wellicht van dienst kan zijn.

Mijn praktijk bestaat uit verschillende elementen die nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar kunnen aanvullen.

Het hoofdbestanddeel bestaat uit de lessen die ik geef in Tai Chi.

Tai Chi als bewegingsvorm is voor mij ontstaan uit een noodsprong na complicaties in mijn knieën jaren geleden waardoor ik de sporten die ik beoefende de rug moest toekeren.

Het beoefenen van Budo sporten in mijn jonge jaren brachten mij naar Tai Chi die het meest nauw verbonden bleek met de budo-leren die mij intrigeerden. Vol overgave heb ik mij deze bewegingsleer eigen gemaakt.

Als leerling, op een van mijn leslocaties, kan ik u de Chinese bewegingsleer aanleren. Een langzame gracieuze bewegingsvorm die van heil is om alle lichaamsdelen te voorzien van levensenergie die vitaliteit tot op hoge leeftijd bevorderd.

De andere elementen die ik mij eigen heb gemaakt zijn verschillende Holistische geneeswijzen.

Naast het lichaam in balans te houden door Tai Chi kunnen zich complicaties voordoen die meer specifieke aandacht nodig hebben.

Door een samenloop van omstandigheden ben ik erachter gekomen dat mijn handen de gave bezitten om te helen.

In mijn mateloze interesse dat er meer tussen hemel en aarde bestaat ben ik me gaan verdiepen in verschillende behandelwijzen die hieraan linken.

Deze behandelwijzen hebben me inzichten gegeven en hebben me de ervaring gebracht u uit te kunnen leggen maar ook te kunnen laten voelen wat helen. Van belang daarbij is wat ik daarin voor u kan doen maar vooral wat u voor uzelf hierin kunt betekenen!

Klachten als pijnen (in knieën, hoofd, elleboog, polsen ed.) angsten, verdriet, onzekerheid, machteloosheid, onbegrip, burn-out  enz. die het leven beïnvloeden en uit balans brengen vragen om een specifieke , bij voorkeur kort durende, intense behandelwijze.

Hiervoor kijk ik naar de mens als 1 geheel. Psyche en lichaam verbinden elkaar, houden elkaar in balans.

Kinken in de kabel ontstaan bij een ieder of iemand nu wil of niet. Van jongs af aan worden we beïnvloed, meegenomen in het goede maar ook in het minder goede.

Heeft de psyche op minder goede momenten/perioden invloed op het lichaam? Ebben emoties weg of hopen ze juist op in het lichaam.

De stromen van energie die wij allemaal bezitten kunnen vast lopen maar kunnen ook weer op gang gebracht worden, kunnen ons bevrijden van de klachten die ons beïnvloeden en ons leven bepalen in de negatieve zin van het woord.

Hierbij kan ik u helpen door de behandelwijzen die ik me eigen heb gemaakt  te verbinden tot een behandelwijze afgestemd op u.

De behandelwijzen kunt u vinden onder de kop “Mee therapie”op deze site.

 

Graag wil ik u bijstaan in de stroom die u zelf heelt tot zover deze mag reiken in dit bestaan.

MEE therapeut Erik Maas Eibergen