Tai Chi

Tai Chi Chuan is een Chinese bewegingsleer waarbij je door ronde, vloeiende en harmonieuze bewegingen je lichaam ontwikkelt naar een hoger niveau van gezondheid.

Door intensief en nauwkeurig de bewegingen te volgen, leer je bewust omgaan met je lichaam en geest. Je bouwt je lichaam op naar een staat van innerlijke gezondheid en vele ziekteverschijnselen zullen verdwijnen. Je zult bijvoorbeeld minder last hebben van hoofdpijn, maagpijn en stress. Oude meesters noemden Tai Chi Chuan ook wel de methode voor een gezond, lang en gelukkig leven.

De lessen beginnen altijd met een aantal ontspannings- en opwarmoefeningen (bewegende chi kung). De vorm wordt in stappen aangeleerd tot je de gehele vorm zelfstandig kunt uitvoeren. Een vast onderdeel in de lessen is de stilstaande chi kung, een belangrijke oefening voor een goede balans, energie circulatie en correcte houding.

Voor wie?

Iedere beoefenaar van Tai Chi kan een ander doel voor ogen hebben. De één doet het voor de gezondheid, een ander om beter te kunnen concentreren en weer anderen gebruiken het voor stressreductie. Tai Chi werkt op elk niveau, ook als je pas begint. Je kunt al na een paar maanden goed merken welke resultaten Tai Chi geeft voor je gezondheid.

Tai Chi is meditatief, maar verre van zweverig. Het tegendeel is waar. Tai Chi is voortgekomen uit een 8000 jaar oude taoïstische leer die zich door de eeuwen heen bewezen heeft. Wil je met beide benen stevig op de grond staan, is Tai Chi de beste oefening.

Wil je meer informatie over Tai Chi/ Qi Gong of wil je graag een sessie bijwonen? Neemt dan gerust contact op.

De tien geheimen van tai chi

De principes worden in een notendop uitgelegd. Elk aspect kent diepere, innerlijke lagen, maar het voert te ver om daar hier op in te gaan. De basisprincipes worden slechts aangestipt. Breng ze in praktijk tijdens uw dagelijkse ronde tai chi en u zult daar de vruchten van plukken in de vorm van een harmonieus samenspel tussen lichaam en geest.

Voor de meer gevorderde tai chi-beoefenaar zijn er tien aspecten waaraan hij zijn vooruitgang kan afmeten. Het zijn specifieke niveaus van vooruitgang. Wie toegewijd oefent, en daarbij deze tien facetten steeds in aanmerking neemt, zal uiteindelijk zelf ervaren wat tai chi inhoudt en hoeveel deze bewegingsleer voor hem kan betekenen.

Probeer tijdens het oefenen altijd ching in acht te nemen, ofwel lichtheid, een yin-kracht. Vergelijk het met een houten vloer die kraakt als u erover loopt, maar als u er een tai chi-ronde op doet zal er geen geluid te horen zijn. Laat dat in elk geval uw streven zijn. Uw bewegingen horen doorspekt te zijn met ching en licht en natuurlijk te zijn. Beschouw uzelf in dat opzicht als een zacht briesje.
Alle houdingen van tai chi worden langzaam uitgevoerd. Vooral beginnelingen zullen daar moeite mee hebben.. Door zeer traag te bewegen, leert u de houdingen door en door kennen en ontwikkelt u lichamelijk evenwicht en geestelijke harmonie.
Zoals u weet bestaat tai chi voor het grootste deel uit ronde bewegingen. In de oosterse vechtsport wordt met circulaire kracht meer energie gegenereerd dan met lineaire bewegingen. Vergelijk het met het verschil tussen een doorstaande wind en de tornado, die meer schade veroorzaakt dan een straffe wind. Zorg ervoor dat al uw tai chi-bewegingen rond zijn of op zijn minst circulair van intentie
Voer alle houdingen weloverwogen en vloeiend uit. Dat lukt alleen als u zich volledig concentreert op de bewegingen. Ze zullen onherroepelijk ongelijkmatig van snelheid zijn als u uw aandacht er niet honderd procent bij houdt.
Op lenige wijze de houdingen uitvoeren lukt het beste als u ervoor zorgt dat het zwaartepunt laag ligt. Uw gewicht moet in de voeten geworteld zijn. Stuur de krachten vanuit uw middel, waarbij u uw ledematen niet onafhankelijk beweegt. In het andere geval krijgt de beweging altijd iets houterigs.
Het is niet de ontspanning die de gemiddelde westerling eronder verstaat. Dus niet wegdromend, passief, zorgeloos en onbekommerd tai chi beoefenen. In tai chi betekent ontspanning dat het lichaam in een fractie van een seconde extreem yang of extreem yin kan worden, dus zeer aanvallend of volledig ontspannend. Vergelijk het met een ‘speerhand’ en een ‘dode hand’, ofwel praktisch honderd procent yang of helemaal yin. Het evenwicht daarin, zoals bij gitaarspelen of typen, wordt in tai chi met ontspanning bedoeld.
Dit begrip is heel belangrijk in tai chi. Een tai chi-ronde verzinnebeeldt het besef dat niets op zichzelf bestaat en alles aan verandering onderhevig is. Niets is constant, maar verandert zichzelf volgens cycli (kringlopen). Het enige constante is de verandering zelf, of de cyclus die telkens opnieuw verschijnt. Volgens de I tjing moeten we dan ook het onveranderlijke zoeken in datgene wat continu verandert. Tai chi is daarvan het symbool.
Tijdens het beoefenen van tai chi dient u die tegenstelling steeds te ervaren. Soms is de linkerkant van het lichaam leeg en voelt de rechterkant solide aan, afhankelijk van de tai chi-houdingen die u aanneemt. Dat geldt ook voor de rest van het lichaam. Deze veranderingen vinden voortdurend plaats tijdens het oefenen, vaak heel onvoorspelbaar, zoals ook de overgang van yin in yang – en vice versa – dat kan zijn.
Voorkom tijdens een tai chi-ronde het korte, snelle ademen. Adem langzaam en diep. Het stimuleert de stofwisseling, de bloedcirculatie en de orgaanfuncties. De langzame ademhaling is in harmonie met de langzame bewegingen van tai chi.
De bedoeling is verstilling te vinden in beweging. Noem het meditatie in beweging, zoals dat trouwens ook in zenmeditatie wordt ervaren (loopmeditatie). Het is het hoogste niveau en het doel van tai chi. Na veel en lang oefenen zal het besef dagen dat yin en yang elkaar afwisselen in het doorlopen van de bewegingen, het is de constantheid in de verandering. De concentratie stuurt de overgang van actie naar niet-actie en vice versa. Dat gaat uiteindelijk gepaard met innerlijke vrede, alsof u de leegte en de stilte aanraakt terwijl u de verandering voortdurend beïnvloedt. Het is als het stromen van een rivier, eindeloos en harmonieus. Lao Tze, auteur van de Tao Te Tjing, vatte het treffend samen met deze woorden:

Alle dingen werken samen. Ik heb ze zien veranderen, omkeren en terugkomen en heb gezien hoe ze gedijen en opnieuw terugkeren elk naar hun wortels (oorsprong). Dit is, zeg ik, (de) stilte. Terugkeren naar de wortels, of beter gezegd, terugkeren naar de wil van Tao.

Uit The Tao of Tai-Chi Chuan van Jou Tsung Hwa

Wat is Qi Gong?

Qi Gong is een onderdeel van de Chinese bewegingsleer, die men zich aanleert om de lichamelijke en geestelijk gezondheid te behouden en te verbeteren.

Qi Gong oefeningen zijn meestal op zichzelf staande oefeningen waarbij men de lichaamsdelen volgens een voorgeschreven patroon beweegt en deze bewegingen enige malen herhaalt, alvorens men naar een volgende beweging overstapt. Een Qi Gong oefening kan ook statisch zijn waarbij een staande of zittende houding langere tijd wordt aangehouden. Verder wordt de nadruk gelegd op ademhalingsoefeningen.

Het herhaaldelijk bewegen en correct ademhalen dient ter bevordering van de stroming van Qi (levensenergie) in het lichaam. Elk lichaamdeel (met de nadruk op interne organen) wordt geacht een zekere mate van Qi te hebben. De Qi in alle lichaamsdelen is, als deze gezond zijn, in balans. Door uitvoeren van Qi Gong-oefeningen werkt men om de balans te onderhouden of te herstellen.

Qi wordt vertaald in het westen naar energie,maar voor de Chinezen is het veel meer. Een oud gezegde geeft uitleg.

Je kan drie maanden zonder eten, drie dagen zonder water en drie minuten zonder zuurstof maar je kunt geen seconde zonder Qi.

Verlaagt stress, verbetert de emotionele staat waardoor men zich meer onder alle omstandigheden in zijn kracht voelt staan en het stimuleert de hersenen. Doordat het immuunsysteem wordt versterkt, heeft Qi Gong een preventieve werking tegen ziekten en verbetert het de gezondheid. Door de rust en ontspanning die ervaren wordt, kan men beter met stress omgaan en komt men emotioneel in balans.
Het beste is om Qigong minimaal twintig minuten per dag te beoefenen bijvoorkeur in de buitenlucht. Zonsopgang en -ondergang zijn de ideale tijdstippen omdat dan yin en yang het meest in balans zijn.

Qigong is een discipline die lastig van het internet of uit een boek is te leren. De bewegingen bestaan vaak uit meerdere posities en dienen vloeiend en met aandacht te worden uitgevoerd. De technieken en filosofie biedt voldoende diepgang om je de rest van je leven erin te kunnen verdiepen.